Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
Portal Rasmi Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana (ISME)
LOGO PERSEKUTUAN

Objektif

  • Melatih dan membangun individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, kemahiran, beretika serta berdaya maju dan berupaya menyumbang kepada pembangunan agama, bangsa dan negara;
  • Menyediakan prasarana penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang memberi fokus kepada pasaran pintar (market intelligence) dan pembinaan keupayaan IKS (capability building SME);
  • Menggalakkan pengajian sepanjang hayat (life long learning) dalam bidang keusahawanan menerusi aktiviti pendidikan, latihan, pembangunan enterprise dan jaringan perniagaan;
  • Meningkatkan kompetensi individu untuk membolehkan mereka lebih efisyen melaksanakan tugas dalam kerjaya masing-masing;
  • Menyediakan khidmat nasihat, bimbingan dan perundingan perniagaan;
  • Membangunkan sistem pengurusan maklumat ISME supaya dapat menyokong pembuatan keputusan yang lebih efektif;
  • Membantu menjana pendapatan universiti.