Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
LOGO PERSEKUTUAN

Piagam Pelanggan ISME

ISME UMK komited dalam memastikan setiap pelanggan/pemegang taruh berhak mendapat perkhidmatan berkualiti dan profesional berikut:

 

  • Khidmat tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkemahiran berdasarkan bidang kepakaran;
  • Latihan yang ditawarkan memenuhi dan mematuhi standard/piawai serta spesifikasi penanda aras kualiti yang telah ditetapkan;
  • Bidang pengajian serta latihan pembangunan usahawan berteraskan nilai tambah ‘value added’ dan kemahiran insaniah bagi memastikan peningkatan tahap kecekapan, keberkesanan dan produktiviti ;
  • Mendapat maklumbalas pertanyaan dengan seberapa segera.
  • Menyelesaikan pertanyaan/aduan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja; serta
  • Mendapat layanan mesra dan cekap daripada kakitangan Institut.