Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
LOGO PERSEKUTUAN

NILAI TERAS ISME

DINAMIK

ISME mengamalkan nilai yang mengutamakan perancangan ekosistem terkini yang komprehensif dan kondusif yang disesuaikan mengikut peredaran masa dengan memastikan agar matlamat ISME terus kekal relevan.

BERDAYA TAHAN

Pihak ISME sentiasa mengamalkan nilai berdaya tahan dalam menghadapi apa saja cabaran. Amalan nilai ini membentuk budaya kerja yang sentiasa cekap terutama dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat. Nilai berdaya tahan ini juga dapat meningkatkan nilai daya saing dalam setiap tindakan. Pengamalan nilai ini secara tidak lansung juga diterapkan dalam latihan yang diberikan kepada pelanggan ISME.

KUALITI

ISME memastikan bahawa setiap program yang ditawarkan memenuhi kesemua keperluan kriteria yang ditetapkan oleh badan penarafan dengan memberikan keutamaan terhadap kualiti kaedah latihan (methodology), kandungan(content) serta penilaian (assessement).