Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
LOGO PERSEKUTUAN

Bahagian Pembangunan Latihan

Bahagian Pembangunan Latihan bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelia program-program latihan dan keusahawanan berikut:

  • Diploma Pascasiswazah Eksekutif Pengurusan Enterprais

  • Diploma Pascasiswazah Eksekutif Pendidik Keusahawanan

  • Diploma Pascasiswazah Eksekutif Kepimpinan Keusahawanan

  • Diploma Eksekutif Keusahawanan Koperasi

  • Latihan Motivasi Keusahawanan

  • Sijil Komunikasi Professional