Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
LOGO PERSEKUTUAN

Bahagian Jaringan Perniagaan

Bahagian Jaringan Perniagaan bertanggungjawab untuk program-program berikut :

  • Pemadanan Perniagaan (Business Matching)

  • Hubungan dengan Agensi Kerajaan / Kementerian dan lain-lain 

  • Khidmat Nasihat

  • Sistem Maklumat Usahawan Bersepadu

  • Penerbitan

  • SME University Alumni 

  • Seminar / Persidangan / Trade Fair

  • Galeri IKS Kelantan